کاردستی با وسایل باز یافتی

سلام اینم یک کاردستی بدجنس متحرک

یادتون باشه مواظب دندونای تیزش باشید.